Konsultacja terapeutyczna

Konsultacja psychoterapeutyczna to pierwsze spotkanie Klienta z psychoterapeutą. Jej celem jest rozeznanie się w problemie, czasem jego nazwanie. To wtedy Klient podejmuje decyzję, co do dalszej formy pomocy. Konsultacja trwa 50 minut i może zakończyć się zawarciem kontraktu terapeutycznego, który określa cele terapii, obszary pracy i zasady psychoterapii.

Konsultacja terapeutyczna