Warsztaty i treningi

Trening interpersonalny dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników i studentów kierunków medycznych

Trening interpersonalny to spotkanie, podczas którego mamy szansę by lepiej poznać siebie i swój sposób funkcjonowania w świecie. To sytuacja, w której możemy sprawdzić swoje umiejętności komunikacyjne oraz otrzymać informację zwrotną od grupy. Kolejnym aspektem treningu jest możliwość uczenia się prawidłowych relacji interpersonalnych, budowania granic interpersonalnych i uświadomienia sobie jak potężnym narzędziem komunikacji są emocje. Osoby pracujące w zespołach medycznych przez cały czas mają kontakt z pacjentem, który może być w trudnej sytuacji emocjonalnej, mierzyć się z własnymi, trudnymi przeżyciami. Dlatego doświadczenie z treningu interpersonalnego uwrażliwia na emocje własne i drugiej osoby oraz umożliwia umiejętność ich rozgraniczania. W trakcie treningu uczestnicy uczą się jak dbać o swoją integralność emocjonalną i jednocześnie jak być uważnym i empatycznym w stosunku do pacjenta.

Cele treningu:

 • zrozumienie swoich relacji z grupą,
 • nabycie umiejętności koncentrowania się na rozmówcy, uważnego słuchania, jasnego wypowiadania własnych opinii,
 • nabycie umiejętności zachowania w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi,
 • odkrywanie własnych zasobów inteligencji emocjonalnej,
 • uruchamianie procesów zmian wewnętrznych sprzyjających lepszemu rozumieniu siebie ze szczególnym uwzględnieniem empatii,
 • odkrywanie swoich mocnych i słabych stron, rozpoznawanie czynników obniżających własną efektywność komunikacyjną,
 • zwiększanie świadomości własnych reakcji na różne zachowania innych ludzi,
 • budowanie i utrzymanie dobrego kontaktu z innymi,
 • uwrażliwienie na komunikację werbalną i pozawerbalną w kontakcie z innymi,
 • rozpoznawanie barier komunikacyjnych i umiejętność ich omijania,
 • zrozumienie swoich relacji z grupą z perspektywy zajmowanej w niej pozycji,
 • prowadzenie negocjacji oraz konstruktywne radzenie sobie z konfliktem.

 

Metody pracy:

Zajęcia prowadzone będą metodami warsztatowymi w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą: praktyczne ćwiczenia poszczególnych umiejętności, demonstracje, zadania rozwijające sprawność komunikowania, wykłady oraz dyskusje moderowane, symulacje realnych problemów. Przewidziana jest również praca z kamerą.

Zajęcia będą prowadzone przez dwóch certyfikowanych psychoterapeutów i trenerów.

Termin: 5-6 sierpnia 2016 (piątek-sobota)

Specyfikacja:

 1. Liczba uczestników: 10 – 12osób
 2. Ilość godzin szkoleniowych: 20 godzin  dydaktycznych (45 min)
 3. Piątek: 16.00 – 20.00, sobota: 9.00- 19.00
 4. Koszt: 400 zł od osoby
 5. Dane do kontaktu:
  Julita Błońska-Charchut, tel.: 601 321 871;
  Justyna Popławska, tel.: 507 37 44 91
Warsztaty i treningi